Julia nhiều lần đoạt chức vô địch Pháp môn kung fu wu shu. Học múa nhiều năm tại Trường Ba lê thành phố Łódź. Năm năm liền, cô hợp tác với nhà hát Gardzienice: biểu diễn, hướng dẫn các lớp huấn luyện múa cho nhiều nhóm trong nước và quốc tế, như tại Columbia University (NYC), Yely University, Nhà hát "LaMaMa" (USA), nhà hát Hebel Theatre (Berlin), Trung tâm mang tên Meyerholda (Matxcơva), tại Barbican Center (Lôn đôn), Sikyon (Hy lạp), tại Brussels. Cô cũng đã từng là nhà biên đạo múa cho các nhà hát, cho các phim video nhạc và film truyện. Trang web:
www.myspace.com/szkolawachlarzy


------------------------------
kontynent-warszawa.pl/content-3-ludzie-4897-szko%C5%82a_wachlarzy.htm
kontynent-warszawa.pl/content-3-ludzie-8486-siostry_bui.htm