Một nhóm người Tibet sống ở Ba lan, sáng lập ban nhạc "Sư tử tuyết" với mục đích gìn giữ truyền thống của dân tộc mình. Nhóm "Sư tử tuyết" đã tham gia biểu diễn trong dịp Ngày Tây tạng tại Viện bảo tàng thành phố Płock, buổi hòa nhạc "Otwórz serce dla Tybetu" tại nhà hát Roma tại Vacsava, hay trong thời gian Tuần lễ phim chủ đề núi "Przeglądzie Filmów Górskich" tại Lądek Zdrój.