Nghệ sĩ múa người Tuynidi, khởi đầu sự nghiệp với hip hop, r&b và break dance, là một trong những người khởi xướng của các kỹ thuật múa này tại Tuynisi. Đây là một bước ngoặt lớn. Nhiều người cho rằng những điệu múa này không thích hợp, vì đây là những điẹu múa của văn hóa Mỹ. Thậm chí ngay kiểu tóc, quần áo của nghệ sĩ múa cũng đã gây nên nhiều bức xức. Anh là giáo viên múa tại Học viện Múa Akademii Tańca M&I Sulewskich.

Liên lạc:

Akademii Tańca M&I Sulewskich
www.akademiatanca.pl