Ca sỹ, nhà thơ, nhà sáng tác nhạc và lời bài hát, phiên dịch tiếng Pháp, tiếng Anh. Chương trình ủa anh rất phong phú, từ các bài hát trữ tình, lãng mạn cổ điển, bài hát Nga, Pháp, Anh, Bielarus, Ba lan do anh tự sáng tác đến các bài hát nổi tiếng của thế giới. Liên hệ:

tel. 601 22 50 43
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.leovolodko.eu