Sinh ngày 17/5/1984 tại Hà nội, Việt nam. Sống tại Ba lan từ năm 1991. Hiện đang học khoa Kiến trúc trường Bách khoa Vacsava. Năm 2009, anh đã bảo vệ thành công bằng kỹ sư kiến trúc. Anh hướng dẫn lớp học vẽ phác họa, vẽ mầu nước. Làm nghề thiết kế nội thất, cộng tác với nhiều công ty quảng cáo và các phòng thiết kế kiến trúc, thực hiện việc minh họa cho quảng cáo và mô phỏng cho các bản thiết kế. Liên hệ:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 792 759 737

www.minhdam.com