Người Mêhicô. Học đàn violi da gamba và violone tại nhạc viên Koninklijk Conservatorium ở Den Haag, trong lớp của Wieland Kuijken, Margaret Urqhart và Philippe Pierlot, và nhạc viên Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse Lyon trong lớp của Marianne Muller. Vacsava biết đến anh bởi các dự án âm nhạc Plastilina Sound System và Dark Mooppets. Anh tham gia biểu diễn (chơi solo cũng như là thành viên của nhóm) tại nhiều nước châu Âu cùng như ở Mehicô, với nhiều nhóm nhạc như Elyma (Gabriel Garrido), L’Arpeggiata (Christina Pluhart), La Fenice (Jean Tubery), La Sphera Armoniosa (Mike Fentross), Capella Confluentes (Jörn Andresen), Capella Meditarranea (Leonardo Garcia Alarcon).

Liên hệ:
http://www.myspace.com/danielzorzano
https://soundcloud.com/daniel-zorzano

www.myspace.com/darkmooppets
www.myspace.com/plastilinasoundsystemx