Nữ họa sỹ, người thiết kế nội thất. Cô sinh năm 1980. Là sinh viên Học viện Mỹ thuật, khoa kiến trúc nội thất và là sionh viên sư phạm. Cô tunwgf cộng tác trong nhiều đề án nghệ thuật vói Trung tâm văn hóa quận Ochota và quỹ 'Ja Wisła'. Cô cũng thiết kế cảnh cho các phim hoạt hình.
liên hệ:
+48 507 837 928

www.irynaharasym.prv.pl