Cô bắt đầu từ ba lê. Sau tập disco dance freestyle tiếp theo cô làm quen với flamenco do Grażyno Adamczyk hướng dẫn tại Wrocław. Co xuất thân từ gia đình Ba Lan -Thổ nhỹ kì vì vậy không có gì ngạc nhiên là cô say mê các điệu nhảy Phương Đông.
Nhờ cha mà cô quen biết nhạc Thỏ Nhỹ kì.

Jasmin jlà cô giáo dạy nhả bụng tại Studiu Tańca Salsa Libre.


www.salsalibre.pl