Nhóm thành lập năm 2007. Chuyên dạy và tập luyện capoeira angola, và cả việc quảng bá cho văn Brazil Phi châu và tổ chức các đợt tập huấn và các đề án giáo dục.
Nhóm tập luyện và dạy tại Pracowniia Wschodniia (ul. Lubelska 30/32).

www.capoeiraangola.pl