Nhạc sỹ, người gõ trống, kĩ nghệ nhân trong nghệ thuật chơi trống dundun và djembe. Anh sinh tại thủ đô Gwinei, Conakry, tuy xuất thân từ một gia đình sống ở làng que Kouroussa nằm váo phía bắc của đất nước. Vể đẹp của âm nhạc anh khám phá ra nhờ người bà của mình, Cisse Diabate, người từng hát trong nhóm nhạc dân gian Kourroussa. Được khuyến khích chơi nhạc, đàn hát anh đa yêu thích chơi djemba, nhất là nhạc truyền thống. Do Polski Gaspard Conde sang Ba Lan theo lời mời Kuba Pogorzelska để cùng chơi nhạc truyền thống Gwinei tại trường dạy đánh trống Strefa Rytmu.


www.strefarytmu.pl