Nữ họa sỹ mà các sáng tác là kết quả của sự quan sát thiên nhiên đặc biệt của Etiopia, và trong khung cảnh thiên nhiên ấy cô đã được nuôi dưỡng. . Gia đình cô đã từ nhiều thế hệ gắn bó với văn học, nghệ thuật và đặc biệt là hội họa., còn chính cô nói: niềm cảm hứng cho các bức tranh của tôi là cha tôi. Bố cô, ông Tobili là nhà văn, người mà cô chiêm ngưỡng vì tài năng diễn đạt trong các trang viết của mình.
Cô tốt nghiệp khoa kiến trúc Trường Bách Khoa Warszawa.