Nhạc sỹ chơi đa nhạc cụ, xuất thân từ Hy lạp, thành viên nhóm Osjan. Anh chơi rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc và sắc tộc từ nhiều vùng của thế giới. Milo Kurtis (sinh. 1951) sáng lập nhóm Ya-Sou vào đầu những năm 70. Đã từng chơi nhạc với nhóm Maanam. Cùng thành lập nhóm Izrael và nhiều lần cùng biểu diễn với Tomasz Stańko. Hiên tham gia Osjan và nhóm nhạc riêng của mìnhDrum Freaks.


www.facebook.com/pages/Milo-Kurtis/147961235306924