Los Companieros là nhóm nhạc dân tộc chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc dân tộc Pêru và của các nước vùng núi Andi. Trang web:

www.muzykaandyjska.pl