Người Tunezia, anh bắt đầu cuộc du lịch thú vị với Âm Nhạc Đen từ lúc rất còn trẻ. Những bước chân đầu tiên với tư cách DJ là tại các câu lạc bộ ở Tunezia. Mixtape'y, nơi mà anh đã tận hưởng cảm hứng âm nhạc là các ấn phẩm như Abdela, Kheosa, Kóta i Cut Kiler.