Sinh năm 1923 tại Luck, thuộc Volyn (hiện nay thuộc Ucraina- ND) Szymon Szurmiej là diễn viên và đạo diễn, hiện nay ông giữ chức giám đốc nhà hát Do thái Warszawa. Ông cũng nổi tiếng vì các hoạt động rộng dãi cho cộng đồng Do thái.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Szurmiej