Là một trong những người dạy múa bụng đâuif tiên tại Ba Lan. Cô sinh ra tại Kair, lớn lên trong âm hưởng của nhạc vầccs điệu nhảy múa.. Các điệu nhảy Ar rập cô học ngay từ chập chững bước đi- cô giáo đầu tiên chính là mẹ của cô, Người Ê ghíp. Mẹ cô bên cạnh đào tạo ba lê cổ điển nhiều lần biểu diễn các điệu nhảy múa Ả rập.