Người chỉ đạo nhà hát Teatro Tatro, đạo diễn sân khấu, nhganhf đạo tạo là diễn viên múa rối. Năm 1999 ông sang Ba Lan theo lời mời của nhà hát múa rối Teatr Lalka, nơi mà đến tận bây giờ ông thường xuyên chuẩn bị các buổi diễn dành cho trẻ em. Công chúng Vác sa va biết rõ về ông qua các vở 'Robinsona Crusoe', 'Guliwera'. 'Don Kichota', 'Podróży do wnętrza ziemi”, 'Odyseusza', 'Buratina'.

www.culture.pl