Loesje [đọc là Lusze] là tổ chức thành lập năm 1983 tại Hà Lan, hiện nay có trụ sở chính tại Berlin. Các nhóm địa phương hoạt động tại 30 nước trên thế giới , quảng bá cho tự do ngôn luận và tự do bày tỏ chính kiến, và các hoạt trong khung cảnh công cộng (các lớp tập huán, performance, áp phích) và sáng tạo.
Nhóm Warszawa hoạt động từ tháng 12 năm 2008. Trong số các mục đích của nhóm có quảng bá cho ý tưởng đối thoại giữa các nền văn hóa và xã hội đa nền văn hóa.
liên hệ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.loesje.pl
www.loesje.org
www.creativeacts.org
www.1-day.org