Plastilina Sound System là đè án âm nhạc hình thành từ lòng yêu nhạc projektem muzycznym, który rock'n'roll nhấn mạnh đến nguồn góc La tinh, nơi sinh trưiowngr của cặp đôi người Mexico: Cesar Puebla (DJ Droga) và Daniel Zorzano (DJ Zovek).
www.myspace.com/plastilinasoundsystemx