Người Mẽico có gốc Ba Lan, nhảy chuyên nghiệp đã vài năm nay các điệu nhảy đương đại và jazz hay Meksykanka pochodzenia polskiego, od lat tańcząca profesjonalnie taniec współczesny i jazz hay reggaetón và samba Brazil.
Trong nhóm Labios del Fuego cô nhảy reggaetón, còn trong nhóm Afro Carnaval - samba.