Anh có nguồn gốc Mali . Tháng mười năm 2000 anh bay sang Ba Lan theo diện học bổng. Tốt nghiệp đại học luật và có bằng luật quốc tế tại trường Tổng hợp Vác sa va. Đam mê lớn nhất của anh là âm nhạc. www.myspace.com/djsamwawa