Nghệ sỹ điêu khắc từ Ý. Con đường nghệ thuật được định hình trong thời gian học tại trường trung cấp nghệ thuật và học đại học tại Viện Mỹ thuật tại Mediolan và sự tiếp cận, cọ xát trực tiếp với nghệ thuật cổ điển và đương đại Ý. Liên hệ:
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 0 603 57 34 22

Art Greco - Điêu khác đương đại
artysta-rzeźbiarz Greco De Angelis

www.artgreco.pl