Nhóm biểu diễn kiểu capoeira regional, được tạo ra trong thành phố Salvador đầu những năm 30 bởi Mestre Bimbe, người làm giàu cho capoeira về các hành động mới sao cho tạo không khí võ thuật cho nó mà không quên nguồn gôc dan giã của nó. Ông đã hệ thống hóa phương pháp giảng dạy, tạo ra trường học capoeira đầu tiên. Ông đã tìm ra vị trí của nó trong thế kỉ 20 trong sử dụng nó vào mục đích công việc xã hội và giáo dục .

liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 502 503 530, 608 601 028Capoeira UNICAR Warszawa

Gimnazjum nr 42

ul. Twarda 8/12

 


www.capoeira.warszawa.pl