Gamid Ibadullayev (sinh 1980) - nhiếp ảnh gia, họa sỹ, thợ vẽ, nhạc sỹ và nhà làm phim.
Vào năm 2000 anh nhận được bằng tốt nghiệp tại Khoa đồ gốm và năm 2002 bằng cử nhân tại Khoa Lịch sử tại Viện Mỹ thuật tại Bacu. www.gamid.eu
www.artinfo.pl/?pid=events&sp=relation&id=8618&lng=1
picasaweb.google.com/gamid.ibadullayev