Stewart Cogle - họa sũ người Anh, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường University St. Andrews tại Xcotsland. Sang Ba Lan từ năm 2004, dạy học và sáng tạo tại Ba Lan từ đó đến nay.