Sinh tại Ba Lan và là lai Brazil. Gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập bạn bè người Brazil, những người đã hướng dẫn cô tập đi và tập các điệu samba. Trong thời gian ở Brazil cô đã có dịp học những người giỏi nhất: vIện Samby Carlinhos de Jesus và tham gia tại Viradour.
Cô nhảy ở nhóm Samba Axé Bahia Show, và ở nhóm Labios del Fuego.


www.salsalibre.pl