Anh giới thiệu chủ yếu là nhạc Ấn độ, nhất là bollywood. Với tưu cách DJ anh bắt đầu chơi nhạc vào năm 2005, trong thời gian đang học đại học tại New Zilandi. Là DJ cố dịnh của buổi lễ nhạc hàng tháng Delhi Dreams. Anh tham gia các buổi lễ câu lạc bộ khác quảng bá cho văn hóa Ấn độ. Anh tham gia
  • Delhi Dreams diễn gia hàng tháng tại : Endorfina, Opium, Envy, Sofa
  • Diwali Ball 2007 (Hotel Hilton)
  • Kontynent: Indie-Indonezja (09.11.2007, Dobra Karma & Radio Luxembourg)
  • Delhi Dreams New Year's Eve 2007/08 (klub Bazar)
  • Nowego Roku Chińskiego & Saraswati Puja (08.02.2008, Radio Luxembourg)
  • Wielokulturowych Walentynek & Konkursu Tańca dla Wielokulturowych Par (14.02.2008, Playaz)