Acilyz có quê là thành phố Barranquilla ở Colombia. Từ năm 2006 cô làm việc tại Ba Lan với tư cách vũ công và dạy nhảy các điệu nhảy afro-Colombia như tcumbia, mapale, puya, carnaval de Barranquilla, joropo. Ngoài ra cô quan tâm đến reggaetón, merengue, champeta i bachata.

Cô nhảy và hướng dẫn tại Salsa Libre.


www.salsalibre.pl