Người Anh xứ Wale. Tư năm 1976 sống tại Ba Lan. Như anh đã nói tại đây anh tìm thấy chỗ của mình trên trái đất và bắt đầu sáng tác và sáng tạo. Anh đã từng cộng tác vói nhóm Maanam, cùng tạo ra nhiều băng nhạc và đã cùng cộng tác với Anita Lipnicka.
liên hệ - management:
JULITA JANICKA - IMPRES JOT
tel .48 22 591 54 26 lub 27, 28
fax 48 22 591 54 29
tel. kom. 606 882 883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Firma fonograficzna - EMI Music
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.