Dawid Pataraja sing năm 1971 tại Lanczchuti-Kwemo Czibati thuộc Gruzia. Nghệ sỹ- họa sỹ.
Năm 1990 anh tôt nghiệp trung cấp Nghệ thuật tạo hình mang tên Jakob Nikoladze tại Tbilisi ivà bắt đầu ngiên cứu đại học tại Khoa hình vẽ học viện Mỹ Thuật dưới sự hướng dẫn Goga Ceretelli, David Uruszadze và Tamaza Czchaidze. Năm 1992 tiếp tục học tại Ba Lan, tại khoa hình vẽ Học Viện Mỹ thuật Warszawa, khoa hội họa tại Krakow và Poznan.
Liên hệ:
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.dawidpataraja.prv.pl