Nhóm nhảy của Malikat Szams mang đến tâm hồn Phương Đông trong các buổi lễ tiệc, các liên hoan, các sự kiện văn hóa, hội nghị hay các cuộc gặp gỡ kinh doanh.
Nhóm thành lập trong khuôn khổ hoạt động cảu trường dạy nhảy Amira.


www.amira.com.pl