Tốt nghiệp khoa hội họa sân khấu Viện Nghệ thuật Am nhạc tại Bratyslav. Anh cũng đã nghiên cứu tại Học viện mỹ thuật tại Groningen (Hà Lan). Anh sáng tác đầu tay cho cảnh của vở của Oskar Nedbala "Od bajki do bajki" ( từ chuyênbj cổ tích đến chuyện cổ tích) trên sân khấu quốc gia tại Bratyslava. Năm 1995 anh bắt đầu làm việc tại nhà hát opera Vác sa va, lúc đầu với tư cách phụ tá và cộng tác viên của Andrzej Kreütz Majewski trong các vở thực hiện trong nước cũng như ngoài nước.
Từ 1 tháng tám năm 2005 được phong chức họa sỹ chính của Nhà hát lớn- Nhà hát opera quốc gia (đến 31 tháng 12 năm 2006).

www.kudlicka.info
www.culture.pl