Sinh năm 1956 khi mẹ bị đi đày tại Kazachstan. Là nghệ sỹ tạo hình, nhà văn hóa học, chuyên viên về các ngôn ngữ nachskie và các nền văn hóa cát ca dơ. Đã từng là giám đốc Viện bảo tàng quốc gia Chêchnha. Viện bảo tàng này bị tan phá hoàn toàn trong cuộc chiến với Nga nưm 1994. Sống tại Ba Lan từ năm 2000. Là người đồng sáng lập họi Viện Văn Hóa các dân tộc vùng Cau cát dơ và là người tổ chức nhiều lễ hội văn hóa.