Kompania Litewskich Artystów (Lietuvos Dailininkų Kompanija, LDK) Liên hiệp các nghệ sỹ người Litva được thành lập đầu năm 2007. Người đưa ý tưởng và tổ chức nhóm là Linas Domarackas. Liên hợp bao gồm các nghệ sỹ trẻ người Litva hoăcxj có nguồn gốc Litva. Hiện liên hợp bao gồm năm người::
  • Alicja Bogacka - ceramika (Toruń)
  • Alicja Zimnicka - malarstwo, tkanina (Warszawa)
  • Linas Domarackas - malarstwo, grafika (Warszawa)
  • Rytis Konstantinavicius - rzeźba, ceramika (Wrocław)
  • Jonas Zagorskas - malarstwo, video-art (Warszawa)
  • cùng cộng tác Artur Krechowski (Sowie Góry)
Linas Domarackas


liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LDK cùng cộng tác với Teatrem Wytwórnia.