Băng nhảy trẻ em tài năng do nhạc sỹ đồng vũ công và đạo diễn múa Mowłat Giri-Czerkijew chỉ đạo. Nhóm nhảy trẻ em tài năng di dân từ Chcêchenha và Iguszeti sống trong các trung tâm tị nạn tại Vác xava và các vùng phụ cận. Tham gia nhiều buổi biểu diễn ví dụ trong liên hoan văn hóa vùng Kau cát dơ 'Transkaukazja'.
Nhóm thành lập từ năm 2005. Thành phần của nhóm thường xuyên thay đổi vì trẻ em cùng cha mẹ sang tây âu, hoặc trưor về quê hương.