Là người miền núi que ở bắc Iran. Anh sinh ra vào năm 1351 theo lịch mặt trời của Iran.
Tốt nghiệp Nhạc viện tại Teheran. Học hổi sáo neju (flet), chơi đàn tora và trống tombak.

Tahrir