Băng nhạc Senegan bao gồm: Pako Sarr, Mamadou Diouf, Mohamed M'bow (trống, ghi ta và hát)> Nhóm kết nối âm điệu sắc tộc phong phú gaiuf có của Senegan với soul i reggae.


Tên của nhóm bắt nguồn từ 'Djolof' - tên một vùng lịch sử của Senegan

www.myspace.com/dijolofman