Elena tớt nghiệp Nhạc viện mang tên Gniesynych. Cô là người đạt giải cuộc thi 'Bella Voice', và đoạt giải nhất trong fesstival 'Festos' ở Moxcova
Lena sống tại Ba Lan từ năm 2005. Cô học tiếng ba Lan rất nhanh. Như một cô gái Nga thật thụ, cô hát bằng trái tim. Cô có giọng tuyệt vời và thính giác âm nhạc tuyệt vời.
liên hệ:
tel.: 509 566 420 oraz 508 444 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.avella.pl