Nghệ sỹ vẽ tranh dầu, tranh lụa.
Sinh năm 1973 tại Hà Nội. Tót nghiệp Học viện Mỹ thuật Sài Gòn năm 1995
Năm 1998 sang Ba Lan nghiên cứu sinh tại khoa Lịch sử nghệ thuật Trường Tổng hợp Vác xa va. Sống và sáng tác tại Ba Lan từ đó đến nay.

Liên hệ:

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 603 723 519

 

http://obrazy.doop.pl/hong-diep-loi/galeria-593.html