Băng nhạc chuyên về trình diễn minh họa âm nhạc Cuba truyền thống- trong chương trình của nhóm có son đầy ấn tượng, bolero lãng mạn, salsa mãnh liệt , cha cha cha, cumbia. Trang web
www.sondecuba.pl