Stasys Eidrigevičius sinh ngày 24 tháng 7 năm 1949 ở Mediniškiai, Litva. Bố anh là nguời Ba Lan, mẹ là người Litva.
Họa sỹ, người vẽ áp phích nổi tiếng thế giới, người sáng tác cáchinhf vẽ, ảnh, minh họa sách các biểu diễn sắp đặt hay happening. Từ năm 1980 định cư tại Warszawa, Ba Lan.

Trang web và các trang thông tin liên quan
www.eidrigevicius.com

 

www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_eidrigevicius_stasys
www.artnewmedia.pl/12386.xml
www.poster.com.pl/stasys.htm
www.chenzhengda.com/designer/stasys.htm