Sinh ra và lơn lên tại Moxcova trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật- ông Mikołaj Sokołow và cha Michał Sokołow là họa sỹ. Nữ nghệ sỹ học tại trường trung học tạo hình tại Viện Sulikov trong lớp vẽ màu nước dưới sự hướng dẫn của Aleksandr Michajłow, và năm 1981 chị tốt nghiệp đại học tại Viện Mỹ thuật ứng dụng Moxcova (MWHPU – trước đây là viện Stroganowa) tại Khoa đồ gốm. Từ năm 1980 tham gia các triển lãm cá nhân và tập thể.

Từ năm 1986 sống và làm việc tại Vác sa va.

liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (022) 622 24 93

http://sokolowa-zyzak.pl/