Nữ nghệ sỹ sinh ra tại Kiev, nơi cô tốt nghiệp Trung học tạo hình. cô nghiên cứu đại học tại Học viện Mỹ thuật, trong khoa hình vẽ tại Moxcova. Bằng tốt nghiệp cô đạt được tạilowps của các ghệ sỹ tạo hình nổi tiếng của Nga như các giáo sư A. Gonczarowa i và W. Lachowa. Hiện cô sáng tác tại Vác sa va..
liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.liliart.com.pl