Người Senegal, trưởng thành trong truyền thống wolof. Cuộc phiêu liêu với trống djembe anh bắt đầu bảng việc chơi trong nhóm Guediaway cảu khu dân cự thuộc w Dakar (djembe t là dụng cụ âm nhạc nổi tiếng nhất Phi châu)

Od kilku lat mieszka w Warszawie, gdzie śpiewa i prowadzi warsztaty tańca.Đồng sáng lập Djolof-Men,