Băng nhạc thành lập năm 2003. Tất cả các nhạc sỹ đều xuất thân từ Ẩmenia, và hiện nay sống tại Ba Lan. Chương trình của nhóm là các tác phẩm và điệu nhảy Armenia truyền thống như jechegn. Musa-ler là núi ở Thổ Nhỹ kì, liên đới tới phong tục tập quán của người Ormian có thời đã từng cư ngụ tại đó. Musa-Ler hoạt động trực thuộc Hội Ba Lan Armenia (Stowarzyszenie Polska-Armenia). Trưởng nhóm là Hakop Baghdasaryan.


HAKOB BAGHDASARYAN
tel.: 0 696 60 30 90
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.