Trương Anh Tuấn là chủ tịch Hội văn hóa xã hội Người Việt nam tại Ba Lan và là chủ Phòng tranh Á đông Đông Nam, phòng tranh này cùng cộng tác với Viện bảo tàng Châu Á- Thái Bình Dương.


Trang web của phòng tranh: www.dong-nam.com.pl/galeria_sztuki.php