Về trình độ học vấn anh là bác sỹ thú ý, nhưng về mặt lựa chọn anh là nhạc sỹ từ Senegal, người đã từ hơn 20 năm nay sống tại Ba Lan. Trong đài phát thanh Radiu Jazz anh dẫn chương trình vêf nhạc sắc tộc. Vói tư cách ca sỹ anh từng cộng tác với nhóm Voo Voo, hiện nay cùng cộng tác với Włodzimierz Kiniorski và Tam Tam Project. Với tư cách DJ anh quảng bá cho âm nhạc xứ nhiệt đới, kể từ Ấn độ qua thế giới Ả rập và tới Phi châu và vùng Caribe tại các câu lạc bộ Vác sa va.
Trong những năm 2003-2005 anh cộng tác tại đề án 'Solidarni z Afryką' ( Đoàn kết cùng Phi châu)


Đồng sáng lập Djolof-Man, và cùng nhom biểu diễn tại Dnia Jedności Afryki, Wielokulturowego Street Party, tham gia , urodzin Kontynentu Warszawa.

www.myspace.com/mamadou_pl


Xem thêm tại Djolof-Man,
Tam Tam Project