América Martín


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Suốt 10 năm ở trường Grossmont College tại San Diego, chị học múa, nhạc, kịch nói, vẽ, lịch sử nghệ thuật và nhiếp ảnh. Năm 2001, chị tốt nghiệp môn văn học thế giới tại trường ĐHTH California San Diego. Chị nhận bằng cử nhân tại ĐHTH Notre Dame, với chuyên ngành văn học Tây ban nha và ngôn ngữ La mã. Chị lớn lên tại miền nam Mê hi cô, nơi chị có dịp sống và làm quen với ngôn ngữ của các dân tộc trong vùng.