Angelica Luengas Kałamaga


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Người Mẽico có gốc Ba Lan, nhảy chuyên nghiệp đã vài năm nay các điệu nhảy đương đại và jazz hay Meksykanka pochodzenia polskiego, od lat tańcząca profesjonalnie taniec współczesny i jazz hay reggaetón và samba Brazil.
Trong nhóm Labios del Fuego cô nhảy reggaetón, còn trong nhóm Afro Carnaval - samba.