Đàm Vân Anh


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Sinh ra tại Việt nam, đến Ba lan năm ba tuối. Tại đây bố mẹ chị đã gặp nhau khi còn là sinh viên. Thay cho việc học kinh tế hoặc quản trị kinh doanh - những ngành học phổ biến của thanh niên Việt nam, Vân Anh phung phí thời gian cho các hoạt động nghệ thuật - xã hội. Chị cộng tác với Quỹ nghệ thuật Arteria tổ chức liên hoan phim "Điện ảnh ngũ vị", cũng như tham gia một số dự án khác. Chị là người điều hành "khu vực Việt nam" trong Lễ hội phố đa văn hóa tại Vacsava năm 2009, thành viên nhóm Loesje Polska. Là sinh viên ngành xã hội học Học viện Khoa học xã hội ứng dụng (ISNS) tại ĐHTH Vacsava. Chị cũng theo học tiếng Hàn quốc trong một thời gian ngắn.
Các tiểu luận